Inventering Glasbruk - 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2001:01
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Glasbruk - 2001

Länsstyrelsen har under åren 1999 till 2000 genomfört en inventering av glasindustrin i Kalmar och Kronobergs län enligt MIFO fas 1. Det bör poängteras att detta innebär att det som ligger till grund för inventeringen endast är arkivstudier, intervjuer samt platsbesök. Inga undersökningar görs inom ramen för MIFO fas 1.

De första glasbruken i området anlades redan under 1600-talet men det var först under 1800-talets andra hälft som glasriket började utvecklas. Under denna period anlades 48 glasbruk i regionen.

Kontakt