Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Inventering Gjuterier - 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2003:31
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Gjuterier - 2003

Länsstyrelsen har under våren 2003 genomfört en inventering av metallgjuterier och sekundära metallsmältverk i Kronobergs län enligt MIFO fas 1. Det bör poängteras att det som ligger till grund för inventeringen endast är arkivstudier, intervjuer samt platsbesök. Inga undersökningar görs under MIFO fas 1.

Metallgjutning har bedrivits i länet i hundratals år. Under 1600-talet startade metallgjuterier på platser där det bedrivs gjutning än idag. Även om gjuteriverksamheten industrialiserats är den grundläggande gjuteritekniken densamma; råvara i form av skrot eller tackor smälts, renas och gjuts.

Vid gjutning av större detaljer i korta serier sker gjutning i sandformar som formats för hand. Mindre detaljer i stora serier gjuts ofta i metallformar genom press- eller kokillgjutning.

Kontakt