Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering Bilskrotar och skrotar - 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2003:03
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering Bilskrotar och skrotar - 2003

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av bilskrotar och skrotar som finns eller har funnits i länet. Syftet med inventeringen är att kartlägga tänkbara förorenade områden som uppkommit i samband med bilskrotnings- och skrotningsverksamhet med hjälp av Naturvårdsverkets framtagna metodik (MIFO-modellen, fas 1).

De föroreningar som framförallt kan tänkas härröra från skrotverksamhet är olja och metaller, särskilt bly, men även glykol, PCB och andra föroreningar kan förekomma beroende vilka föremål som tagits emot på skroten.

Kontakt