Inventering Bilskrotar och skrotar - 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2003:03

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering Bilskrotar och skrotar - 2003

Länsstyrelsen i Kronobergs län har under 2002 genomfört en inventering av bilskrotar och skrotar som finns eller har funnits i länet. Syftet med inventeringen är att kartlägga tänkbara förorenade områden som uppkommit i samband med bilskrotnings- och skrotningsverksamhet med hjälp av Naturvårdsverkets framtagna metodik (MIFO-modellen, fas 1).

De föroreningar som framförallt kan tänkas härröra från skrotverksamhet är olja och metaller, särskilt bly, men även glykol, PCB och andra föroreningar kan förekomma beroende vilka föremål som tagits emot på skroten.

Kontakt