Inventering av vattenväxter i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2009:05
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering av vattenväxter i Kronobergs län

Under sommaren 2007 genomfördes en inventering av undervattensväxter i Kronobergs län. Inventeringen och skrivandet av rapporten gjordes av Håkan Sandsten, Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen är en del av arbetet med basinventeringen av Natura 2000-områden som koordinerats av Naturvårdsverket.

Resultatet utgör även en del av det underlag som används för att statusbedöma vatten i enlighet med den nya vattenförvaltningens krav.

Kontakt