Inventering av vattenväxter i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2009:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 85

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av vattenväxter i Kronobergs län

Under sommaren 2007 genomfördes en inventering av undervattensväxter i Kronobergs län. Inventeringen och skrivandet av rapporten gjordes av Håkan Sandsten, Calluna AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Inventeringen är en del av arbetet med basinventeringen av Natura 2000-områden som koordinerats av Naturvårdsverket.

Resultatet utgör även en del av det underlag som används för att statusbedöma vatten i enlighet med den nya vattenförvaltningens krav.

Kontakt