Inventering av rödlistade slinkearter, Nitella, i Kronobergs län 2008 - rapporten

Om publikationen

Löpnummer: 2010:02

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Inventering av rödlistade slinkearter, Nitella, i Kronobergs län 2008 - rapporten

Föreliggande undersökning har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län med medel från Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Vid urvalet av lokaler valdes alla tidigare kända fyndlokaler för de rödlistade slinkearterna samt ett par lokaler i närheten, med förmodat likartad livsmiljö. Dessutom har ett antal dammar inventerats då de passerats, vilket resulterat i att totalt 41 lokaler besökts.

De rödlistade slinkearter som någon gång hittats i länet är grovslinke, spädslinke och dvärgslinke.

Kontakt