Inventering av rödlistade slinkearter, Nitella, i Kronobergs län 2008 - rapporten

Om publikationen

Löpnummer:
2010:02
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering av rödlistade slinkearter, Nitella, i Kronobergs län 2008 - rapporten

Föreliggande undersökning har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län med medel från Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Vid urvalet av lokaler valdes alla tidigare kända fyndlokaler för de rödlistade slinkearterna samt ett par lokaler i närheten, med förmodat likartad livsmiljö. Dessutom har ett antal dammar inventerats då de passerats, vilket resulterat i att totalt 41 lokaler besökts.

De rödlistade slinkearter som någon gång hittats i länet är grovslinke, spädslinke och dvärgslinke.

Kontakt