• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av klockgentiana i Kronobergs län - rapporten samt bilaga

Om publikationen

Löpnummer:
2009:09
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering av klockgentiana i Kronobergs län - rapporten samt bilaga

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en flerårig kärlväxt som i Kronobergs län växer på allehanda fuktig mark såsom sjöstränder, fuktängar och myrar.

Klockgentianan uppmärksammast lättast i solig väderlek då de intensivt kornblå blommorna slås ut. Arten är störningsgynnad och var tidigare relativt vanlig på slåtterängar vilka slogs sent. Kärnområdet i länet för klockgentiana är, och har även i historisk tid varit, Ljungby kommun.

Klockgentianan är fridlyst och upptagen på den nationella rödlistan som sårbar (VU).

Kontakt