Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av fältgentiana i Kronobergs län 2008-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Inventering av fältgentiana i Kronobergs län 2008-2009

Fältgentiana Gentianella campestris är klassad som sårbar på den nationella rödlistan. Arten förekommer främst i ogödslade kontinuerligt hävdade slåtterängar och betesmarker samt vid kustnära gräsmarker och strandängar.

Fältgentiana är beroende av någon slags störning som förebygger tillväxt av förna, mossa eller högväxt vegetation. Upprättande av ett åtgärdsprogram för fältgentiana pågår och denna inventering är en del av de länsvisa inventeringarna som förordas för att klarlägga fältgentianans utbredning och status i länet.

Syftet med inventering och studie har således varit att undersöka fältgentianans förekomster i Kronobergs län och ta fram skötselförslag för länets aktuella förekomstlokaler.

Kontakt