Inventering av död ved för svartoxe

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

Inventering av död ved för svartoxe - undersökningsmetodik

I det åtgärdsprogram som skrevs 2010 av Länsstyrelsen i Kronobergs län, på uppdrag av Naturvårdsverket, anges att en inventeringsmanual för grova lågor bör skrivas.

Kontakt