• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ingelstad, Torsås och Torsjö – kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-5950-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-93-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Strax söder om Växjö, i området kring Torsjön, finns orten Ingelstad och bymiljöerna Torsås och Torsjö belägna. Denna trakt har varit kontinuerligt bebodd ända sedan stenåldern och utgjort ett centrum för maktutövning i folklandet Värend. Områdets långvariga historia har lämnat tydliga spår i landskapet från flera tidsperioder, vilket gör att platsen idag är närmast unik ur nationellt perspektiv. Under bronsåldern uppfördes flera av de stora gravrösen som bland annat finns i Torsås, där det mest framstående exemplet är Gossagårdsröset. Järnåldern representeras på flera sätt i bygden och Ingelstad blev ett slags maktcentrum. Järnåldersgravfältet vid Inglinge hög är inte bara ett av spåren från denna tid utan även det mest karaktärsskapande inslaget inom riksintresset. Gravfältet med de storslagna monumenten har under mycket lång tid varit en källa till och grogrund för myter och sägner.

Under medeltiden etablerades många av de gårdar som ännu idag finns bevarade i området. 1700- och 1800-talens skiftesreformer bidrog dock till att en del av dem flyttades. Samtidigt genomfördes jordbruksreformer som resulterade i att många av gårdarna i Torsjö och Torsås förvandlades till herrgårdslika anläggningar.

Kontakt