Ingelstad – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
436-1732-13
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Ingelstad – Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Ingelstad ligger i Växjö kommun, i Kronobergs läns centralbygder. Området domineras av tätorten, som har sin bakgrund i ett stationssamhälle. Orten är livaktig och dess närhet till Växjö gör den attraktiv som pendlingsort.

Till detta bidrar också goda kommunikationer på den hårt trafikerade riksväg 27, som skär genom riksintresset. Ingelstad har expansionsbehov och bland annat därför har Växjö kommun initierat arbetet med en fördjupad översiktsplan, som förväntas vara färdig 2015.

Av statliga intressen är riksintresset för kulturmiljövård den viktigaste aspekten att ta hänsyn till i detta sammanhang.

De riksintressanta delarna ligger i Ingelstads omgivningar och består av fyra delar; fornlämningsområdet vid Inglinge hög i Ingelstad, Torsjö by intill sjön med samma namn, Torsås by, samt sockencentrum kring Östra Torsås kyrka.

Kontakt