Informationsbroschyr om malen - Smålands landskapsfisk - 2007

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Informationsbroschyr om malen - Smålands landskapsfisk - 2007

Malen är Smålands landskapsfisk. I Småland finns de två största bestånden av mal, de största i Skandinavien. Det ena finns i Möckelnområdet i Kronobergs län och det andra i Emån i Kalmar län.

Från att den tidigare har förekommit i ganska många vatten i södra Sverige finns den nu, förutom i nämnda vatten, bara kvar i Båven i Södermanland. Malar från Möckelnområdet och Emån har spridits och bildat bestånd i Helgeån i Skåne.

Kontakt