Huvudstudie fd AB Malmens metallfabrik

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Huvudstudie, Structor Miljö Göteborg AB och Geosigma 2014

Huvudstudie av före detta AB Malmen på fastigheten Ekebäcken 3 Hovmantorp i Lessebo kommun.

På fastigheten har det tidigare bedrivits ytbehandlingsverksamhet med användning av trikloreten. Utifrån resultaten av de omfattande provtagningar som utförts på området kan det konstateras att det finns en litet källområde på fastigheten med höga halter av trikloreten i jord och berg.

Källområdet uppskattas vara maximalt 100 m2 och sträcka sig cirka 3 meter i jord och ytterligare cirka 5 meter ned i berget. Ett litet område finns även med tungmetaller i ytlig jord (cirka 200 m2 och ner till 0,5 meter) samt en mindre oljeskada (cirka 10 m3).

Kontakt