Huvudstudie Skomakaren 1

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 269

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Huvudstudie, Mark och Vatteningenjörerna 2007

Huvudstudie på fastigheten Skomakaren 1 i Växjö där ytbehandlingsverksamhet i form av förnickling, förkromning och galvanisering förekommit.

Studien som avser provtagning och utredning av markföroreningarna på fastigheten har finansierats med statliga medel med Växjö kommun som huvudman.

Växjö kommun har av Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljats medel för denna huvudstudie.

Kontakt