Huvudstudie Bolmens sågverk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Huvudstudie Bolmen Rapport 2016

En undersökning motsvarande del av huvudstudie vid Bolmens före detta sågverksområde i Ljungby kommun.

Uppdraget har omfattat en miljöteknisk markundersökning i två steg avseende föroreningssituationen i mark, grund- och ytvatten, samt sediment.

Uppdraget har också omfattat en fördjupad riskbedömning av miljö- och hälsoeffekter, inkluderande beräkning av platsspecifika riktvärden, bedömning av åtgärdsbehovet, samt en översiktlig utredning av åtgärdsmöjligheterna.

Kontakt