Hur går det för fåglarna?

Om publikationen

Löpnummer:
2016:06
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Hur går det för fåglarna?

Fåglar speglar den miljö de finns i. Om det går bra eller dåligt för fåglarna beror oftast på förändringar i den livsmiljö som just arten eller gruppen av fåglar hör hemma i.

Att då följa fåglars förekomst som antal och artsammansättning blir extra angeläget eftersom sådana förändringar kan berätta att något händer i markerna runt om oss.

Kontakt