Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hur går det för fåglarna Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 2002-2014 i Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Hur går det för fåglarna Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 2002-2014

Fåglar speglar den miljö de finns i. Om det går bra eller dåligt för fåglarna beror oftast på förändringar i den livsmiljö som just arten eller gruppen av fåglar hör hemma i. Att då följa fåglars förekomst som antal och artsammansättning blir extra angeläget eftersom sådana förändringar kan berätta att något händer i markerna runt om oss.

Länsstyrelserna har sedan många år tillbaka bedrivit regional miljöövervakning med avseende på häckande fåglar. Arbetet sker i samverkan mellan Naturvårdsverket, Lunds universitet (svensk fågeltaxering), Länsstyrelserna och ideella krafter som ornitologiska föreningar.

Kontakt