Hotade fiskarter och stammar som har behov av riktade åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2007:04
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Hotade fiskarter och stammar som har behov av riktade åtgärder

Möckelnområdet i Kronobergs län är ett av de tre områdena i Skandinavien som fortfarande har kvar ett livskraftigt bestånd av mal. Malen är klassad som akut hotad i den av Naturvårdsverket fastslagna så kallade ”rödlistan” över hotade djur- och växtarter i Sverige (1).

Inom länet förekommer mal från Ryssbysjön längst i norr till åtminstone Delarydsmagasinet i söder. Området omfattar Helgeån, Lilla Helgeån upp till Tjurkö kvarn, Ryssbysjön, Stensjön, Agunnarydssjön, Möckeln, Tornasjön, Skeppshultasjön och Bökönasjön.

Kärnområdet är sjön Möckeln och dess tillflöden Helgeån (även kallad Agunnarydsån) och Lilla Helge å upp till Tjurkö kvarn.

De viktigaste reproduktionslokalerna är Helgeåns sträckning mellan Möckeln och Agunnarydsjön samt Lilla Helgeå upp till Tjurkö kvarn.

Kontakt