Höö – Fördjupad beskrivning och analys av ett riksintresse för kulturmiljövården

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Höö – Fördjupad beskrivning och analys av ett riksintresse för kulturmiljövården

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Höö är beläget i södra Kronoberg och utgör ett av Älmhults kommuns tre riksintressen för kulturmiljövård.

Miljön utgör även del av naturreservat och förvaltningen av Höös odlingslandskap sker enligt den av länsstyrelsen fastslagna skötselplanen.

Riksintresset Höö består av ett av länets bäst bevarade odlingslandskap som i stora drag visar på ett jordbruk som inte kommit att påverkats av den agrara revolutionen under 1800-talet.

Viss rationalisering av jordbruket har dock skett på Höö. Men det som är utmärkande ur regional synpunkt, är att den agrara revolutionen och dess uttryck i landskapet har skett inom ramen för ett äldre odlingslandskap.

Kontakt