Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hohults by – kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-5950-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-92-7
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Hohults by med omgivande landskap visar på en väl bevarad radby i ett för det småländska höglandet typiskt odlingslandskap. Man kan se spår efter röjningsarbeten som har pågått sedan bronsålder och framåt i tid. Här finns småflikiga åkrar, odlingsrösen och stenmurar och ett ängslandskap med hamlade träd och ängslador.

På plats kan man uppleva hur ett odlingslandskap vuxit fram och förändrats i det småländska skogslandskapet. Hohults by är en unik och värdefull miljö, där landskapets historia fortfarande går att se och uppleva. Därför är den av nationellt intresse. Att gå längs bygatan ger en känsla av att förflyttas till det gamla bondesverige. På andra sidan Alsterån är man inne i det moderna industrisamhället.

Kontakt