• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjärtanäs, Dansjö, Gåvetorp, Spåningslanda - kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
436-5503-14
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-51-4
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag kulturmiljö av riksintresse

Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda ligger i Alvesta kommun, strax norr om tätorten Alvesta. Det är ett riksintresseområde vars historia spänner över en stor tidsrymd och som geografiskt är uppdelat på fyra separata miljöer.

Bosättningar har funnits i trakten sedan åtminstone bronsåldern, vilket visar sig i de väl synliga fornlämningsområden som finns inom området. Inte minst talande är de vapengravar som på 1960-talet grävdes ut strax norr om Dansjö herrgård.

Kontakt