Hjärtanäs, Dansjö, Gåvetorp, Spåningslanda - kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: 436-5503-14

ISBN/ISSN-nr: 978-91-89285-51-4

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 64

Publikationstyp: Broschyr/folder

Omslag kulturmiljö av riksintresse

Hjärtanäs – Dansjö – Gåvetorp – Spåningslanda ligger i Alvesta kommun, strax norr om tätorten Alvesta. Det är ett riksintresseområde vars historia spänner över en stor tidsrymd och som geografiskt är uppdelat på fyra separata miljöer.

Bosättningar har funnits i trakten sedan åtminstone bronsåldern, vilket visar sig i de väl synliga fornlämningsområden som finns inom området. Inte minst talande är de vapengravar som på 1960-talet grävdes ut strax norr om Dansjö herrgård.

Kontakt