Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer: 2012:01

Diarienummer: 436-306-12

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda utgör en av östra Kronobergs centralbygder. Landskapet präglas av en lång odlingskontinuitet där jordbruket successivt utvecklats från förhistorisk tid till 1800-talets industrialisering.

Lekaryd sockencentrum, goda kommunikationer och herrgårdslandskapet illustrerar områdets centrala och dominerande roll i bygden. Samtidigt berättar sockencentrat, herrgårdsmiljön och bymiljöerna särskilt väl om det lokala samhällets sociala organisation och godspolitikens påverkan på det agrara landskapet.

Dansjö och Gåvetorp herrgårdsmiljöer är representativa för den mångtaliga men mindre rika adel som dominerat i Småland vilken gett upphov till talrika men småskaliga gods alltifrån medeltid och framåt. Riksintresset är vidare en representant för Smålands många och välbevarade sockenmiljöer.

Kontakt