Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Historia framöver - Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län - 2011-2015

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi
Omslag - Historia framöver - Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län - 2011-2015

Varför en strategi för något så fundamentalt som förvaltning och bruk av kulturmiljön? Människor har ju alltid i den dagliga gärningen förvaltat och förändrat kulturmiljön. Tillskott och fråndrag har varit något naturligt och skett utan närmare reflektioner.

Naturgivna förutsättningar och mänskliga behov har i olika sammanhang styrt förändringar. I ett äldre samhälle krävdes inte tillstånd att vare sig bygga eller riva, nyodla eller beskoga, gräva eller avvattna. Först med storskaliga förändringar blev lagreglering vanlig. Allmänhetens engagemang för frågor om kulturmiljöns användning och förvaltning har samtidigt stärkts.

Människors liv påverkar kulturmiljön. I detta är alla delaktiga. Alla har också ansvar för hur det förflutna ska fortsätta bilda grund för framtidens historia.

Kontakt