Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2764-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Annan
Framsida - Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021-2026

Handlingsplanen pekar ut målsättningar för länets strategiska och operativa arbete mot mäns våld mot kvinnor. Den syftar till att främja samverkan bland länets berörda aktörer samt definiera gemensamma målsättningar för att förbättra insatser till enskilda barn och vuxna.

Målsättningen är att aktörer i länet uppmuntras att koppla relevanta mål från denna handlingsplan till egna handlingsplaner och sedan konkretisera dessa i mål och aktiviteter för sina respektive verksamheter. Länsstyrelsen kan erbjuda processtöd i framtagandet av lokala handlingsplaner om det finns behov i den enskilda verksamheten.

Handlingsplanen vänder sig till länets kommuner, Region Kronoberg, myndigheter, det civila samhället och övriga aktörer i länet som arbetar inom verksamhetsområdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Kontakt