• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hamneda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
2012:02
Diarienummer:
436-305-12
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Hamneda - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Riksintresset Hamneda utgör en av västra Kronobergs centralbygder. Landskapet präglas av Lagans bördiga ådal kring vilken ett rikt jordbruk och viktiga kommunikationsleder vuxit fram. Den långa kontinuiteten och Lagans centrala roll för området illustreras av rika och väl exponerade fornlämningsmiljöer längs Lagans ådal.

I anslutning till den bördiga odlingsmarken och kommunikations-stråken har först en agrar bebyggelse och sedan, i takt med kommunikationernas utveckling, en modern tätortsbebyggelse växt fram.

Kontakt