Hälsorisker i miljön – en sammanställning av miljörisker i Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Hälsorisker i miljön – en sammanställning av miljörisker i Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län

Hälsa och hälsorisker är diffusa begrepp. Vad som är ohälsa för en person behöver inte vara ohälsa för någon annan.

Många av de hälsorelaterade miljöriskerna som har identifierats i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län är kopplade till livsstilsval eller är svåra att påverka på regional och lokal nivå.

Det är viktigt att övervaka och arbeta med åtgärder kring riskerna, men det bör samordnas nationellt.

Kontakt