Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Halmhyddorna på Kronobergshed

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
439-1403-12
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-48-4
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Halmhyddorna på Kronobergshed

Kronobergshed var Kungl. Kronobergs regementes övningsfält under åren 1778-1919. Soldaterna och befälen var under övningarna förlagda i halmhyddor.


Totalt byggdes 137 stycken under åren 1841-1889. Under en tid var två hyddor flyttade till I 11 i Växjö. De är nu åter uppförda vid Kronobergshed.

På Kronobergshed växte ett mindre samhälle upp med en rad byggnader, var och en för sitt speciella ändamål. Officers- och underofficersborgen liksom musikpaviljongen och mathallarna är sedan länge borta.

Förutom minnen om livet på heden finns här kvar två halmhyddor, sjukhuset, vapenmagasinet, marketenteriet, smedjan och några militära förråd samt vissa spår efter vägar och byggnadsrester från den tid då Kronobergshed var regementets mötesplats.

Kontakt