Häckfågelfaunan i sjön Åsnen 2009 - rapportdelen

Om publikationen

Löpnummer: 2010:10

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Häckfågelfaunan i sjön Åsnen 2009 - rapportdelen

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län gjordes en inventering av fågel knutna till vatten i sjön Åsnen våren och sommaren 2009. Inventeringen var en upprepning av 1976 års fågelinventering.

Åsnen har höga natur‐ och friluftsvärden och är ett populärt turistmål. Västra delarna av Åsnen planeras nu bli nationalpark och det är av intresse att följa upp hur tillståndet i sjön ser ut vad gäller fågelfaunan knuten till vatten.

Kontakt