Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gullaskrufs glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-4-2
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Gullaskruvs glasbruk

Gullaskrufs glasbruk grundades 1893 av greve Axel Emil
Lewenhaupt på Gullaskrufs säteri. Hyttan stod troligen klar år 1895, varvid tillverkningen av fönsterglas kunde inledas. Mekaniseringen av fönsterglastillverkningen på andra håll ledde till att verksamheten lades ner 1921.

Bruket återstartade 1927, nu som ett småglasbruk, och hade sin storhetstid från 1930 till slutet av 1950-talet. Glasbruket var avgörande för samhället Gullaskruvs
framväxt. Gullaskruv är en del av Hälleberga socken
och bygdens historia finns väl dokumenterad genom föreningen Dokumentation i Glasbruksbygd.

Kontakt