Grundvattenkvalitet i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2005:28
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
65
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Grundvattenkvalitet i Kronobergs län

Detta är den första rapporten från programmet ”Samordnad kommunal råvattenkontroll”. Programmet bygger på en standardisering och samordning av den kommunala råvattenkontrollen. Samtliga länets kommuner deltar i programmet, och svarar för att provtagning och analys sker enligt detsamma.

Länsstyrelsens uppgift är att sammanställa analysresultat och att en gång om året ge ut en rapport om tillståndsläget för grundvattnet i Kronobergs län.

Kontakt