Grundvattenkvalitet i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2005:28

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Grundvattenkvalitet i Kronobergs län

Detta är den första rapporten från programmet ”Samordnad kommunal råvattenkontroll”. Programmet bygger på en standardisering och samordning av den kommunala råvattenkontrollen. Samtliga länets kommuner deltar i programmet, och svarar för att provtagning och analys sker enligt detsamma.

Länsstyrelsens uppgift är att sammanställa analysresultat och att en gång om året ge ut en rapport om tillståndsläget för grundvattnet i Kronobergs län.

Kontakt