Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Granhult – kulturmiljö av riksintresse

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
435-5950-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-91-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I Granhults by finns Sveriges äldsta medeltida timmerkyrka. Den är bevarad tack vare bybornas envisa kamp mot biskop Esaias Tegnér, som ville riva de små medeltida kyrkorna när befolkningen växte under 1800-talets början och ersätta dem med nya stora kyrkor i klassicistiskt stil. Sedan den nya gemensamma församlingskyrkan stod färdig och invigd 1837 i Nottebäck har granhultsborna fortsatt vården av den unika och välbevarade miljön med kyrka och före detta kaplansbostad. Landskapet i bymiljön uppvisar spår av jordbrukets och landsbygdens utveckling från sen stenålder eller tidig bronsålder, fram till idag.

I Granhult kan vi därför både få en överblick över hur livet på landsbygden utvecklats sedan de första permanenta bosättningarna, och en djupare kunskap om den medeltida människans vardag.

Kontakt