Gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
400-34905-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-198-5
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport utgör länsstyrelsernas redovisning av uppdraget som gavs av regeringen i oktober 2019.

Rapporten ger förslag på gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Utgångspunkt har varit länsstyrelsernas erfarenheter av tidigare genomförda investeringsprojekt. I uppdraget ingick även att vid behov lämna förslag till bemyndiganden och författningsändringar.

Kontakt