Gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 400-34905-2019

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-198-5

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör länsstyrelsernas redovisning av uppdraget som gavs av regeringen i oktober 2019.

Rapporten ger förslag på gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Utgångspunkt har varit länsstyrelsernas erfarenheter av tidigare genomförda investeringsprojekt. I uppdraget ingick även att vid behov lämna förslag till bemyndiganden och författningsändringar.

Kontakt