• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gåvetorps herrgård

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-56-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
100
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Gåvetorps herrgård

Gåvetorp, i Lekaryds socken norr om Alvesta, är en gård med anor från medeltiden. Den ligger naturskönt invid Dansjön, i ett landskap präglat av långvarigt brukande av jorden och med synliga spår av tidiga bosättningar. I närområdet finns bland annat ett flertal lämningar från järnåldern.

Byggnadsminnet ingår i riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda, som just tar fasta på denna historiska kontinuitet. Lekaryds kyrkby har länge utgjort bygdens centrum och Gåvetorp som från början var en egen by på dess mark, utvecklades snart till ett storgods med långväga förbindelser.

Många av gårdens ägare gjorde internationell karriär och från när och fjärran kom högt uppsatta personer på besök.

Kontakt