• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gårdsby säteri

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-810-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-80-4
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Gårdsby säteri

En mil norr om växjöstadsdelen Sandsbro ligger Gårdsby säteri. Gården ligger några hundra meter väster om Gårdsby kyrka, som är centrum för Gårdsby socken.

Den värdsliga och andliga makten, som haft ett dominerande inflytande över sockenbornas väl och ve, ligger på var sin höjd i landskapet med en djup sänka som skiljer dem åt.


Gårdsbys nuvarande kyrka byggdes i början av 1830-talet. Av den tidigare kyrkan, som låg ca 100 meter nordväst om den nuvarande kyrkans ingång i väster, finns idag inga synliga spår, men den ursprungliga kyrkogården används än idag som begravningsplats.

Utanför kyrkogårdens murar betar säteriets nötkreatur. Vid kyrkan ligger också vad som tidigare har varit skola och sockenstuga samt prästgården.

Kontakt