Gamla domprostgården i Växjö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
434-2972-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89285-58-3
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag gamla domprostgården

Domprostgårdar förekommer enbart i våra svenska stiftsstäder. Sedan medeltiden har stads- och landsförsamlingarna i Växjö försett domprosten med boställe och lön för arbetet i stadens domkyrka. Församlingsmedlemmarna stod för underhållet av byggnaderna och fick ställa upp med både pengar och byggnadsmaterial när en ny domprostgård behövde nyuppföras.

I Växjö stad är detta stadens äldsta träbyggnad. Den har haft flera föregångare men de har gått förlorade i krig och i stadsbränder. Byggnaden har dramatiskt bytt skepnad ett par gånger genom årens lopp och bär på en intressant historia tätt förknippad med stadens framväxt och utveckling. Under en period var detta stadens järnvägsrestaurang och societetshus.

Kontakt