Förstudie inför totalinventering av fruktodlingarna i Urshult

Om publikationen

Löpnummer:
2010:16
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Förstudie inför totalinventering av fruktodlingarna i Urshult

Syftet med förstudien var att ta fram ett underlag för en totalinventering av fruktodlingarna i Urshult. Historiken över fruktodlingarnas utveckling är en sammanställning som hittills inte funnits om Urshult.

Utan Hembygdsföreningen Gamla Urshult och det arkivmaterial som de systematiserar och digitaliserar, hade den historiska bakgrunden i förstudien inte blivit så omfattande. Arkivet är unikt och ligger och väntar på att studenter eller forskare från alla möjliga ämnesområden ska ta sig an det och bearbeta innehållet. Då först kan en mer gedigen historik över fruktodlingen i Urshult skrivas.

Urshultsborna har varit mångsysslare, förutom frukt och bär har försörjningen skett genom en rad bisysslor. Utmärkande är alla de olika ekonomiska föreningar som odlarna startat upp och drivit.

Kontakt