Förslag till länsprogram regional miljöövervakning år 2021–2026

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103–8209

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 133

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har redovisat en plan för den regionala miljöövervakningen för åren 2021-2026.

I länet övervakas miljön inom åtta programområden, luft, skog, jordbruksmark, våtmarker, landskap, sötvatten (där ingår grundvatten) miljögifter och hälsa. Mycket av övervakningen genomförs tillsammans med andra län eller andra organisationer.

Kontakt