Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förekomst av hårklomossa på några lokaler i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Förekomst av hårklomossa på några lokaler i Kronobergs län

Inventeringarna av hårklomossa 2005 förbättrar kunskapen om artens förekomst i länet och artens habitatkrav. Starka och vitala populationer hittades i alla fyra undersökta områden. Mossan växer helst i skuggiga lägen, skyddat på sten, alsocklar, samt grenar av al och vide i anslutning till stillastående eller måttligt strömmande vatten.

Kontakt