Förekomst av hårklomossa på några lokaler i Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Förekomst av hårklomossa på några lokaler i Kronobergs län

Inventeringarna av hårklomossa 2005 förbättrar kunskapen om artens förekomst i länet och artens habitatkrav. Starka och vitala populationer hittades i alla fyra undersökta områden. Mossan växer helst i skuggiga lägen, skyddat på sten, alsocklar, samt grenar av al och vide i anslutning till stillastående eller måttligt strömmande vatten.

Kontakt