• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Envipro 2007 Lidhult

En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för den konstaterade föroreningen av främst pentaklorfenol i grundvatten vid Lidhults före detta sågverk.

Utredningen har baserats på resultatet av undersökningar som utförts av SWECO VIAK (Fas 2 2005-07-01 och utökad undersökning 2006-04-18).

Kontakt