Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Envipro 2007 Lidhult

En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för den konstaterade föroreningen av främst pentaklorfenol i grundvatten vid Lidhults före detta sågverk.

Utredningen har baserats på resultatet av undersökningar som utförts av SWECO VIAK (Fas 2 2005-07-01 och utökad undersökning 2006-04-18).

Kontakt