Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Envipro 2007 Lidhult

En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för den konstaterade föroreningen av främst pentaklorfenol i grundvatten vid Lidhults före detta sågverk.

Utredningen har baserats på resultatet av undersökningar som utförts av SWECO VIAK (Fas 2 2005-07-01 och utökad undersökning 2006-04-18).

Kontakt