Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning Hjortsberga fd sågverk

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Envipro 2007

En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för den konstaterade föroreningen av främst pentaklorfenol i grundvatten och dioxin i jord vid Hjortsberga före detta sågverk.

Verksamheten vid Hjortsberga före detta sågverk påbörjades under tidigt 1940-tal och pågick fram till nedläggningen 1981. Träskyddsbehandling infördes på 1950-talet. Från början behandlades virket genom ridåsprutning men då resultatet inte var tillfredsställande infördes doppning med klorfenolhaltiga doppningsmedel.

Två stycken doppkar anlades i direkt anslutning till såghuset. Det nysågade virket doppades direkt i doppkaren. Spån som ansamlades på doppkarens botten rensades vid behov ut och placerades på barkdeponin inom området.

Kontakt