Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning Hjortsberga fd sågverk

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning, Envipro 2007

En fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning för den konstaterade föroreningen av främst pentaklorfenol i grundvatten och dioxin i jord vid Hjortsberga före detta sågverk.

Verksamheten vid Hjortsberga före detta sågverk påbörjades under tidigt 1940-tal och pågick fram till nedläggningen 1981. Träskyddsbehandling infördes på 1950-talet. Från början behandlades virket genom ridåsprutning men då resultatet inte var tillfredsställande infördes doppning med klorfenolhaltiga doppningsmedel.

Två stycken doppkar anlades i direkt anslutning till såghuset. Det nysågade virket doppades direkt i doppkaren. Spån som ansamlades på doppkarens botten rensades vid behov ut och placerades på barkdeponin inom området.

Kontakt