Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flygfors glasbruk - Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
430-1406-18
ISBN/ISSN-nr:
978-91-975551-2-8
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag Flygfors glasbruk

Flygsfors första industri var en liten manufaktursmedja som startades vid ån 1863 av Otto Hammargren. Vattenkraften i Vapenbäcksån har dock nyttjats för kvarnar mycket längre än så.

Det första glasbruket på orten startade 1888, snett mitt emot nuvarande hyttan. Bruket var ursprungligen ett fönsterglasbruk, men blev senare inriktat på konservglas och lampglas. Dagens hytta uppfördes 1910 och har byggts ut i många omgångar. Flygsfors glasbruk lades ned år 1979.

Kontakt