Flodkräfta i Kronobergs län 2012 - inventering och förslag på åtgärder för bevarande av flodkräftan

Om publikationen

Löpnummer:
2012:23
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Flodkräfta i Kronobergs län 2012 - inventering och förslag på åtgärder för bevarande av flodkräftan

Flodkräftan (Astacus astacus) är en rödlistad art och klassad som hänsynskrävande (Åtgärdsprogram för bevarande av flodkräfta, Fiskeriverket och Naturvårdsverket 1998).

Under det senaste århundradet har flodkräftan i Sverige minskat dramatiskt, främst till följd av kräftpest och introduktion av signalkräfta i svenska vatten. Vid sekelskiftet uppskattades årsfångsten av flodkräfta i Sverige vara 600-1000 ton, under 1900-talet har denna siffra reducerats med ca 95 %.

I Kronobergs län har ursprungliga flodkräftan drabbats hårt av kräftpest och återfinns bara i ett fåtal vatten. Det allvarligaste hotet mot flodkräftan är kräftpest.

Kontakt