Fiskutsättningar i Kronobergs län 1992-2013

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskutsättningar i Kronobergs län 1992-2013

Utsättning av fisk har alltid varit en av de vanligaste och mest verkningsfulla fiskevårdsåtgärdena. Under tusentals år har fiskar spridits till nya vatten med människors hjälp.

I Kronobergs län finns det inga belägg för detta förrän under slutet av 1880-talet då fiskutplanteringarna tog fart. Det kan ses flera epoker eller tidsperioder, då olika arter kommit in i länets vatten och dominerat utplanteringarna.

Kontakt