Fiskfysiologiska undersökningar och kemiska analyser uppströms och nedströms Böksholms nedlagda sulfitfabrik 2004

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskfysiologiska undersökningar och kemiska analyser uppströms och nedströms Böksholms nedlagda sulfitfabrik 2004

Fiskfysiologiska undersökningar och kemiska analyser uppströms och nedströms Böksholms nedlagda sulfitfabrik 2004.

Kontakt