Fiskbestånden i kalkade sjöar 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:05

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2013

I sjöar och vattendrag i Kronobergs län sker en omfattande kalkning för att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas. Kemiska och biologisk provtagning görs för att kontrollera kalkningens effekter.

Analyser av vattnets pH-värde, alkalinitet och färg och undersökningar av fiskbestånden i sjöar och vattendrag ger en bra bild av vattenkvaliteten i nutid, men även en längre period bakåt i tiden.

Kontakt