Fiskbestånden i kalkade sjöar 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2007:16

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2006

Försurningen har slagit hårt mot sjöar och vattendrag i Sverige. De allvarligaste försurningsproblemen återfinns i syd- och västsvenska urbergsområden där Kronobergs län med sin stora andel kalkfattiga och svårvittrade berggrund ingår.

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i sjöar och vattendrag sker idag en omfattande kalkning i bland annat Kronobergs län

Kontakt