Fiskbestånden i kalkade sjöar 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1103-8209
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2006

Försurningen har slagit hårt mot sjöar och vattendrag i Sverige. De allvarligaste försurningsproblemen återfinns i syd- och västsvenska urbergsområden där Kronobergs län med sin stora andel kalkfattiga och svårvittrade berggrund ingår.

För att motverka effekterna av försurningen och förhindra att den biologiska mångfalden utarmas i sjöar och vattendrag sker idag en omfattande kalkning i bland annat Kronobergs län

Kontakt