Fiskbestånden i kalkade sjöar 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1103-8209

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Fiskbestånden i kalkade sjöar 2005

Kronobergs län är ett av de områden i Sverige som drabbats hårdast av försurning. Kalkning är därför mycket viktigt för att åstadkomma vattenkemiska förbättringar. Genom kalkning kan man upprätthålla och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag.

I Kronobergs län är kalkningsverksamheten mycket omfattande. Årligen fördelas c:a 15 000 ton kalk till över 400 sjöar, c:a 50 kalkdoserare i vattendrag och till ett drygt hundratal våtmarksområden.

Kontakt